24

WordPress: Öz web saýtyňyzy açyň

WordPress poralyň kömegi bien özüňize mugt görnüşünde blog saýtyňyzy döredip bilersiňiz. Içinde 1000lerçe tema bolan Dürli dürli funksiýalar bolan bu wordpressde Saýtyňyzy kemsiz taýsyz açyp ulanyň. Agzalary saýtyňyza çekmek üçin Gyzykly maglumarlar we dürli dürli makalalar ýazyp saýtyňyzyň gözýetimini giňeldip biilersiňiz!

https://wordpress.com

Eger öň boş domainiňiz bar bolsa ony ulanyň ýok bolsa Wprdpresiň özi size mugt domain berjekdir.

Admin sahypasy