5

Surata makyaj etmek (Gyzlar üçin)

Özüňi nähili makýaj harytlary bilen bezäňde has gowy gelişýär Ony şu programanyň kömegi bilen arkaýynlyk  bilen öwrenip bilersiňiz!

Programanyň ady Youcam Makeup. Bu programanyň kömegi bilen öz suratyňyza aşakdakylary edipbilersiňiz! Elbetde Suratyny bezemek isleýän gyzlar üçin!

Bu programmanyň kömegi bilen;

  • Göz reňkini üýtgedip bilersiňiz,
  • Dodaklaryňyzy her dürlü reňkelere boýap bilersiňiz,
  • Kirpikleriňizi, saçlaryňyzy üýtgedip bilersiňiz,
  • Halka ýaly zatlary dakyp bilersiňiz,
  • Ýüzüňüzdäki menekleri pozup bilersiňiz,
  • Göz fary çekip bilersiňiz,
  • Gaşlaryňyzy üýtgedip bilersiňiz.

Men häzirlikçe şulary aýdaýyn galanyny hem özüňüz barlap görersiňiz. Google plaýda Mugt görnüşünde hödürlenýär.

Indir Google Play- You MAKEUP 40 MB