65

Root näme?

Root Andriod diýmek näme?1372587162_chto-takoe-root-prava

Root ýa-da Superuser diýip atlandyrylýan ulgamlar Sistemanyň mümkinçiliklerini köpeltýär munyň özi, gysgaça aýdaňda ähli mümkinçilikleri ýerine ýetirip bolýan ulgam.Munuň üsti bilen siz enjamyňyzda Wifi döwmek,reklamalary aýyrmak,enjamyň içini düýbünden üýtgetek, çalt işlär ýaly etmek, batareýlar haýal gider ýaly edip bolýar.

Root goýmagyň iki usuly bar:

1.Enjamyň içine programmany ýükläp goýmak

2.Kompýuterlarda goýmak

Eger-de kompýuterda goýup duran wagtynyzda kompýuter öçäýse onda enjamyňyzy ýörite ussalara görkezdirmeli bolýarsyňyz. Gowysy enjamyň özünde goýanyň gowy.

Root-yň erbet tarapy bolsa Root-ly enjamlary internediň üsti bilen (UPDATE) edip bolmaýar şunam ýatlatýaryn.

Ýazan:ARBADOVSOFT