13

QR code näme zat?

Bir näçe pudaklarda ulanylýan QR  kotlary durmuşymyzyň her ýerine gelmäge başlady.Şeýle hem telefonlarda şaýat boýar. Marketlerde, söwda merkezlerinde satylan harytlaryň üstüne ýerleşdirilen QR kotlar lazer tehnologiýa saýasynda okalýar we harydyň näme bolandygy we bahasynyň näçeligini çykarýar.

QR-nyň açylyşy Quick Response türkmençesi “tiz reaksiýa” manysyny berýändir. Işleri tizlendirmek üçin oýlap tapylan  QR kody 1994-nji ýylda Ýapon Denso firmasy tarapyndan döredilip we patendi alynandyr. Ilki bilen awtomobil pudagynda ulanylmak üçin döredilen QR kotlary soňky wagtlarda durmuşymyzyň her ýerine girdi. Erbet hem bolmady. Bir harydy satyn almak islänimizde QR kotlary işe girýär. Minutlap bu näçe manat, bahasy näme ýaly soraglar bilen duş gelmeýäris. QR kot okyjy okaýar we bize nyrhy aýdyp berýär