OFFLINE programaň kömegi bilen siz LINE-dan gelen hatlary garşy tarapa (Reading) okaldy diýip görünmez ýaly edip bilersiňiz! Programany ulanmak üçin hiç hili goşmaça programalar gerekdäl. Haçanda size LINE-dan hat gelende deň wagtda OFFLINE programada şol hat gelýär. Siz gelen haty OFFLINE-dan okasaňyz garşy tarapa okaldy ýazgysy görümeýär.

unnamed-1unnamed-2

ANDROID 4.4-DEN YOKARYLAR ÜÇIN

Google Play – OFFLINE  Şu ýerden alyp bilersiňiz!

Google Play yok bolsa şu ýerden alyp bilersiňiz 

Jemi 11,527 gezek okaldy, Şu gün 3 gezek okaldy