14

LoveByte

  • December 21, 2016

Söÿgüliler üçin ÿoritelešdirlen LovyByte ulgamy Andriod enjamlaryndan gatnašyklaryñyza degišli gözel wakalary  bellap bilersińiz.

Jübütleriñ gowy görip ullanjagyñy pikir edenim LoveByte ulgamyny söÿgüliniziñ yada yoldašyñyzyñ gerekli wagtlary biri biriñiz bilen paÿlašyp bilmekligiñiz ücin gaty gowy ulgam.Sòÿgiliñizi geplršik göyberip howa maglumaty we zarty yagdayyny hem-de ony šatlandyryjy smslaryda göyberip bilersiniz.

Bilelikde geçiren günleriñizi siziñ yeriñize Hormatly LoveByte ulgamynda, Söÿgi smsleride göÿberip biljeginiz öñümizdäki günlerde göyberilmesi ücin wagt sarp etÿarsiñiz.Esasy bolany gowy zatlary göybermezliginiz üçin  senenama belleÿji ulgamyda, bileje geçiren wagtlaryñyzdan bolan surat albomlaryda bar.Ulgamy sizden bašgasynyñ dörmegini islemeseñiz gurnayjylar muny pikir edipdi we šahsy gizlin sözünizi girizer yaly ulgama üytgešiklik girizdiler.

Google Play- Lovebyte

Ýazan: Arbadow Rahat