24

LINEda nomer nähili üýtgetmelli?

LINE registrasiýa edenimizde öz nomerimizi goýýarys. Belki soňra özümiziň ulanýan nomerimizi üýtgedip bilmegimiz mümkin.

LINE-da hem täze nomerimizi goýmak üçin pozup täzeden edýändiris. Ol ýagdaýda hem ählli maglumatlarymyz ýitýär.

Täze nomeri maglumatlary ýitirmän goýmak üçin aşakdakylary yzarlaň.

Ilki bilen LINEda nastroýka giriň we Profile basyň. Şol ýerde suratyň sag tarapynda öz nomeriňizi görersiňiz, Şol nomeriň üstüne basyň

Soňra aşakdaky ýaly sahypa açylar siz Smenit nomer diýen düwmä basyň.

Aşakdan bolsa täze nomeriňizi ýazyň we Dalee basyň.

Şeýlelik bilen täze nomeriňizi line hasabyňyza ýerleşdirip biersiňiz. Eger soragyňyz bar bolsa forum.tsoltanov.com giriň we düşünmedik zadyňyz bar bolsa çekeleşik başladyň.