9

LINE – SWOP

  • November 23, 2016

LINE SWOP arkaly siz LINE-yň pully temalaryny mugt ýükläp bilersiňiz! Programa bizden biraz data isleýär ýagny göni işledip başlanymyzda LINE temalaryny ýükläp başlaýar şonuň üçin Wifi-dan işletmegiňizi maslahat berýän! Temalary ýükläp bolanyndan soňra siziň öňüňize ähli temalary getirýär, siz hem islendik temany LINE-a gurnap bilersiňiz!

%d1%84%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2unnamed-3

Google Play – LINE SWOP  Şu ýerden alyp bilersiňiz!