23

LINE Stiker Sat

LINE bize haçandan bäri Creators Market atly hyzmatyny hödürleýär.  Bu hyzmatyň üsti bilen siz LINE -da tema we Stiker taýýarlap satyp bilersiňiz. Hyzmaty açmak üçin Paypal hasabyňyz we bir visa ýa-da Mastercard logaly kartyňyz bolmalydyr. Creators Market Şu yerden registrasiya edip bilersiniz. Indiki temalarda bolsa Stiker nadip ugratmaly we şm 

Aylyk kart bolmayar.

Suraty A4 kagyzyn yüzüne çekip reňklemän Skanerden geçirip kompýutere ýüklemeli soňra Illustrator ýada  photoshopdan düzedip reňklemeli. Eger Photoshopdan başyňyz çykýan bolsa Photoshopdan hem stiker ýasap bilersiňiz! Suratyň razmerini 370×320 etmeli. Eger iňlisçe bilýän bolsaňyz Stiker hakynda şu ýere girip has giňişleýin öwrenip bilersiňiz.

Stiker nadip ugratmaly nadip yasamaly soraglara VIDEO tayyarladyk Videony yuklap seredip bilersiniz!

Bu karakterler Photoshopda yasalan. Video arkaly owrenip bilersiniz yasalyşyny. Videony şu linkden alyp bilersiniz 12 MB Video

Creators Market panelnden kabir suratlar.