13

LINE@ reklama sahypasyny döretmek

LINE resmi standart hasaplarynda reklamany has hem düşündürişli, özüne çekijilik bilen hödürlemelidir.

Ilki bilen LINE@ web wersiýonyna giriň https://admin-official.line.me

Soňra suratdaky ýaly Kupon we beýlekiler Promosýon saýfalary bölümüne giriň. Yeni Oluştur basyň

Boşluklary dolduryň Reklamanyň adyny ýazyň Bir logosyny goýuň.

Boşluklary dolduryň Bir baş surat goýuň reklama hakynda. Soňra wagt aralagyny saýlaň. Reklamanyň linkini goýuň. Düwme adyny goýuň. Azyndan reklama degişli 6 sany surat goýuň.

Boşluklary dolduryň Wideo bar bolsa Yotube linkini goýuň, Reklamanyň açyklamasyny ýazyň. Özüňze degişli maglumaty ýazyň Duýduryş we şm bar bolsa ýazyň.

Soňra Kaydet basyň

Agzalara reklamany ýetirmek üçin Lenta ýada çada ugratmaly. Haýsydyr birine girip aşakdaky ýaly Promosýon sayfalaryna basyň. Soňra öz ýasan sahypaňyzy saýlaň.