Eger LINE hasabyňda öň email poçtaňyzy goýan bolsaňyz parolyňyzy üýtgedip bilersiňiz! LINE hasabyňa email poçta goýmak isleýän bolsaňyz LINE bölümünden ýa-da http://blog.tsoltanov.com/line-hasaba-email-birikdirmek/ şu link arkaly öwrenip bilersiňiz!

 

LINE hasabyň parolyny üýtgetmek üçin aşakdakylary yzarlaň:

1. Line giriň we şu ädimi yzarlaň More>Settings>Account. (Daha>Ayarlar>Hesap)
2. Şeýle ýazgyly hata basyň Email Account Registration.
Eger LINE-da aşakdaky sahypalary tapyp bilmeseňiz şu ýere Hasap sahypasy  basyp göni baryp bilersiňiz
Aşakdaky Change ypur password diýen ýere basyp Parolyňyzy üýtgedip bilersiňiz!

Jemi 8,494 gezek okaldy, Şu gün 2 gezek okaldy