20

Kompýuter üçin Download manager

Internetde her dürli download managerler bardyr. Hersi başga bir sistemde işläp, her ulanyjy tarapyndan baha berilýändir. Olaryň arasyndan hem meşhur bolanlar hem bar. Bu temada Size FDM-Free Download Manager atly programmany tanyşdyrmakçy.

Programma arkaly Youtube Torrent we birnäçe portallardan aňsatlyk bilen gerek zadyňyzy alyp bilersiňiz. Programmanyň göwrümi 47 mb.

 

Programmany ulanmak gaty aňsat. Ilki iň aşakda duran ýerden programmany ýükläp alyň we kompýuteriňize gurnaň. Soňra islendik almak isleýän faýl linkiňizi kopiýalap programma ýerleşdiriň. Ýerleşdiren wagtyňyz hem ýüklemäge başlar. Isleseňiz ýükläp duran wagty duruzyp soň hem galan ýerinden dowam edip bilýärsiňiz.

 

Eger Kompýuterde Google Chrome browserini ulanýan bolsaň onda extensions goşmaça programmasy hem bar. Programmany guranyňyzdan soňra awtomat şekilde sizi extensions saýtyna geçirer isleseňiz ony hem alyp bilersiňiz.

Ýüklemek üçin şu ýere basyň: http://dn3.freedownloadmanager.org/5/5.1-latest/fdm5_x64_setup.exe

 

Bellik: Egerde düşünmedik ýeriňiz bar bolsa. Forum saýtynda çekeleşik açyp doly öwrenip bilersiňiz. Foruma gitmek üçin şu ýere bas https://forum.tsoltanov.com/