Bu ýazgymyzda size internetde birnäçe sosial saýtlaryndan wideo indirmegi hödürledik.

1. YouTubeInMP4  –  Bu web sahypa arkaly Youtube wideo portalyndan aaňsat ýol bilen indirip bilersiňiz! Etmeli işiňiz Youtube wideo linkini kopýalap saýtyň içinde duran boşluga goýmaly we aşagynda duran gyzyl düwmä basmaly!

2. Twitter Video İndir – Bu saýtyň kömegi bilen Twitterda paýlaşylan wideolary indirip bilersiňiz. Onuň üçin Twitterdäki Wideo linkini kopýalap saýtda duran boşluga goýup aşagyndaky düwmä basmagyňyz ýeterlidir.

3.Instagram Wideo indirmek – Bu saýtyň kömegi bilen Instagramda paýlaşylan wideolary indirip bilersiňiz. Onuň üçin Instagramdäki Wideo linkini kopýalap saýtda duran boşluga goýup aşagyndaky düwmä basmagyňyz ýeterlidir.

4. FB Down – Bu saýtyň kömegi bilen Facebookdaky paýlaşylan wideolary indirip bilersiňiz. Onuň üçin Facebookda paýlaşylan Wideo linkini kopýalap saýtda duran boşluga goýup aşagyndaky düwmä basmagyňyz ýeterlidir.

5. YooDownload – Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Instagram, Vid.me we SoundCloud ýaly meşhur sahypalary goldaýan bu YooDownload hyzmatynyň kömegi bilen hem agzalan portallaryň wideolaryny  we mp3lerini indirip bilersiňiz! 

Jemi 15,686 gezek okaldy, Şu gün 7 gezek okaldy