19

Internetde öz yzyñy galdyrmazlyk

  • December 11, 2016

​Bilšimiz yaly sosial metbugat çykaly bäri kiçkimiñ hiç hili gizlin syry, gizleyäni galmady gadyrdan dostlar. Sebäbi dineje adyny we familiyasyny öwrenen hemme adamlaryñyz hakynda maglumat edinmek öñ hicwagt bolmayšy yaly añsatlašdy. Ine edil šu mesele üstine özi hakynda gizlin yaratmak we ortalykdan yok bolmak isleyän adamlaryñ kömegine ýetišýän bir kömekçi döredildi:

Deseat.me!

Deseat.me atly internet seti, höwesli girijiler Wille Dahlbo we Linus Unnebäck tarapyndan ösdürildi.

Sete gireñizden sonra etmeli Išiñiz Google hasabyñyza giriš etmek ( Muny eden wagtyñyz programmanyñ hemme poçtalaryñyzyñ elýeter bolmagynada rugsat berilýändir!). Šunluk bilen deseat.me hasabyñyza bagly bolan hemme set we programma agzalaryñyzy düzýär. Internetta tapylan hemme agzalaryñyz düzülenden soñra etmeli esasy zat “Detonate” düwmä basmak.