Öwrenmeli #Dovran rejepoýrejepov07 atly ulanyjysyna bu güne çenli pikirler bölümünde özüni dogry ady we email poçtasy bilen iň köp ýazgysyny galdyrany üçin LINE- üçin  200 coins sowgat berýär.

Hormatly Dovran  200 almak üçin LINE id tsoltanov ýazmagyňyzy haýyş etýäris.

Bellik: Öwrenmeli size habarsyz her dürli ýerlerden sowgatlar berip biler. Şonuň üçin esasy zat adyňyzy we poçtaňyzy pikirlerde dogry ýazmagyňyzy maslahat berýäris!

AÝJAHAN B

Jemi 11,731 gezek okaldy, Şu gün 4 gezek okaldy