4

Greenify

  • November 23, 2016

Greenify, telefonymyzda gereksiz işläp duran programalary öz özünden öçürmek üçin we başgada birnäçe üýtgeşikligi bilen bilinen programadyr. Bilýänsiňiz telefonyňyzda sizden habarsyz işläp duran birnäçe programalar bardyr. Bular siziň telefonyňyzyň zarýadyny hem-de internet trafigiňizi harjap bilýändir, we telefonyňyzyň agyr işlemegine sebäp bolýar. Şunuň üçin Greenify olara dur diýär. Sizden habarsyz işleýän programalary öçürip durýar.

unnamed-1

Google Play – Greenify    3 MB <—Şu ýerden alyp bilersiňiz!