18

Google Translate

Google translate belki bilmeýänler hem bardyr. Bu terjimeçi 2006-njy ýylda Google INC tarapyndan ulanylşa girizildi.

Google translate 180 den gowrak dünýä dillerini terjime etmegi başarýar. Gynansakda türkmen dili heniz ýok. Şondada gaty bize gaty köp peýdasy bar. Bu terjimeçide sesleri, suratdaky ýazgylary göni terjime edip berýär.

Türkçe bilýän bolsaňyz Türkmen diliniň ýerine Türkçe dili ulanyp peýdasyny görip bilersiňiz. Göni web saýtyndan ulanmak isleseňiz. https://translate.google.com/

Trafigiňizi tygşytlamak üçin telefon üçin üçin programasyy almagy maslahat berýän.

Android üçin https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate

IOS üçin         https://itunes.apple.com/us/app/google-translate/id414706506?mt=8