5

Gfycat Loops

  • December 21, 2016

Gfycat Loops, Android sistemasyna orunlaşan tablet we telefonlarnyňda ulanyp bilinjek bir GIF döretme we gözletme ulgamy bolup saýlanýar. Gfycat Loops bilen wideolary GIF formadyna öwrüp ýa-da GIF wideolary alyp bilersiňiz. Ýeňil bir görnüşde GIF döretmegi we almagy ýerine ýetirýän Gfycat Loops örän gowy  ulanyşlydyr. Gfycat Loops bilen gowy GIF-leri döredip we olary paýlaşyp bilersiňiz.Suratlaryňyzdan ýa-da gowy wideolaryňyzdan GIF döredip bilersiňiz, her aýry bir alan wideoňyzyň gerekli ýerlerini GIF döredip bilersiňiz. Ýa-da ekrany GIF görnüşde ýazyp (zapis) edip bilersiňiz.Örän güýçli aýratynlyklary bolan Gfycat Loops .Ulgamda ýer alan gözlemesi sekuntda birnäçe GIF tapyp bilýär we enjamyňyza ýükläp bilýär.GIF-ler bilen gyzyklanan ulgamy telefonyňyzda bolmalydyr. Gfycat Loops ulgamyny ýitirmäň. Gfycat Loops siziň hyzmatyňyzda!!!

Gfycat Loops ulgamyny Andriod sistemasyna mugt ýükläp bilersiňiz.

Google Play- Gfycat Loops