DVD diskleri halas etmek
Bu ýazga baha ber

Köne diskleriň içindäki maglumatlaryňyzy alyp bilmeýän bolsaňyz, onda oňa banan bilen diskiň lentaly tarapyna süýkäň. Şeýlelik bilen diskiňiz birazam bolsa täzelener. Maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.

26_d

8,770 gezek okaldy