2

Dingless – Notification Sounds

  • December 10, 2016

Dingless, Android telefon we planşet üstinde işleýän bir habar programmasy.

Whatsapp, Facebook Messenger Wiber üçin telefonyňyzdan daşda wagtyňyz ünsüňizi çekmek üçin jaň sesleri örän oňat; emma ekranyňyza seredip otyrkaňyz çyndanam peýdalymy? Üstesine gysga bir wagtyň içinde birden köp jaň sesini almakdan yadadyňyzmy? Yzky planda işleýän aňsat programma Dingless bilen telefonyñyzyň sesini ýapmaga ýa-da Whatsapp, Facebook Messenger ve Wiber yaly gurrundeşlik programmasyndan gelen iç gysyjy habarlaryň oňüni almak üçin jaň seslerini yapmaklyga gerek yok.

Dingless Ýükle 10 MB