Telefonyňda hapalyk bardygyny duýýaňmy onda temany oka. Telefonda gerek bolmadyk faýyllary arassalamak üçin ilki bilen Play Market-dan CCleaner atly programmany ýüklemeli.Ýükledik we programma girenimizde aşakdaky ýaly ekran çykýar.(surat bilen yzarlaň)

Soňra Анализ düwmesine basyp barlatýarys. Soň çykan gerek bolmadyk faýllarlary belleýäris (surat bilen yzarlaň). BELLIK:egerde surat , aýdym we wideo faýyllary belleseňiz, olaram pozulmagy mümkin.   Belläp bolaňyzdan soň Очистить düwmesine basyp, Очистка выполняется dolýança garaşýarsyňyz. Düşünmedik zadyňyz bolsa Pikirlerde sorap bilersiňiz.

Google Play INDIR

Ýazan:Rahat  Arbadov

Jemi 9,335 gezek okaldy, Şu gün 1 gezek okaldy