9

Androiddan Iphone-a Kontakt geçirmek

Android’dan iOS’a geçen bolsaňyz we birkemsiz kontaklaryňy ios-a geçirmek isleýän bolsaňyz bu temany gözden geçirmelisiňiz.

Ilki ädimiňizi öňki Android telefonyňyzda ýerine ýetirmeli. Android enjamyňyzda kontaktlaryňyzy açyk duran gmail adresiňize ýükläň. Ýükläniňizden soňra IOS enjamyňyzda şulary ýerine ýetiriň

  • Settings – Contacts – Add Account  şu ýoly yzarlap Google hasabyna basyň .
  • Google hasabyňyzy gireniňizden soňra Contacts menýusy açyk duran bolsa onda awtomat şekilde google hasabyňyzdaky kişiler IOS-da görünjekdir. Kontakt ýapyk bolsa açyň.
  • Şeýlelik bilen Gmail poçta arkaly androiddaky kontaktlaryňyzy iosa geçirip bilersiňiz .

Soraglaryňyz bar bolsa Pikirlere ýa-da ovrenmeli@gmail.com poctasyna yazyp jogap alyp bilersiňiz! Ýazan: Aýjahan B