24

Android telefonlarda ekran wideo

  • February 20, 2017
Reklam ucin yer

Android telefonlarda ekran wideony çekmek üçin size bu temamyzda programa hakynda aýdyp geçmekçi. Aňsatlyk bilen programalaryň oýunlaryň wideosyny  çekip bilersiňiz.

 

Androidda ekran wideony çekmek üçin Game Screen Recorder atly programany telefonyňyza ýükläp çekip bilersiňiz. Programany Google Play-dan şu Linke basyp indirip bilersiňiz. Indireniňizden soňra programanyň sazlamalryna girip özüňize görä sazlap bilersiňiz. Meselem Çekilen ekran wideonyň göwrümini sazlap bilýäňiz, Full HD ýa-da has pes görnüşlerde ýatda saklap bilýärsiňiz. Hem oýunyň sesini hemde öz sesiňizi ýatda saklap bilýäňiz.