35

Aliexpressden üýtgeşik harytlar #2

Aliexpressden alyp biljegiňiz täsin harytlar sanawyny size ýetirdik.

Aýna plýonkasy

Ýüz görülýän aýna plýonkasy, islendik ýeriňe ýelmemek üçin. Bahasy $2.80

Has giňişleýin şu ýere bas

[solid1 color=”COLOR” width=”10 %/px”]

Aşagyna goýulýan enjam

Smartfonlaryň aşagyna goýmak üçin podstawka, diýseň özüe çekiji görünýär. Bahasy $3.87

Has giňişleýin şu ýere bas

[solid1 color=”COLOR” width=”10 %/px”]

Erkekler üçin  sumka

Tablet salmak üçin ýan torba we bilbag  Bahasy $23.85

Has giňişleýin şu ýere bas

[solid1 color=”COLOR” width=”10 %/px”]

Derde ýaraýar ýolagçy içinde wagt uzak möhletli  syýahat  Bahasy $6.57

Has giňişleýin şu ýere bas

[solid1 color=”COLOR” width=”10 %/px”]

Sagat -budilnik. Gije ýyldyzlaryň aşagynda ýatyň. Bahasy $5.87

Has giňişleýin şu ýere bas

[solid1 color=”COLOR” width=”10 %/px”]

4 girişli usb port Bahasy $3.09

Has giňişleýin şu ýere bas

[solid1 color=”COLOR” width=”10 %/px”]

Tozan sorujy

Amatly tozan sorujy üçin tiz gündelik ýygym möwsümi Bahasy $59.80

Has giňişleýin şu ýere bas