17

Aliexpressden alyp biläýjegiňiz üýtgeşik harytlar! #1

  • February 25, 2017

Aliexpressden gymmat bolmadyk üýtgeşik birnäçe harytlary size tanyşdyrmakçy!

Tigirde telefon tutujy has ykjam görünýär.

Bahasy $14.48  Almak üçin ýa-da has giňişleýin Şu ýere 


Uzadyjy (Perenoska) USB çykyşly Zarýada goýmak üçin üýtgeşik haryt.

Bahasy $20.30  Almak üçin ýa-da has giňişleýin Şu ýere 


Aýnalary arassalamak üçin ýumşak bir haryt.

Bahasy $2.60  Almak üçin ýa-da has giňişleýin Şu ýere 


Ölçegli derman  içmek üçin gerekli bolan suw çüýşesi.

Bahasy $7.76  Almak üçin ýa-da has giňişleýin Şu ýere 


4 portly orginal USB hub

Bahasy $11.77  Almak üçin ýa-da has giňişleýin Şu ýere 


Mini Klawiatura diýseň özüne çekiji görünýär

Bahasy $17.98  Almak üçin ýa-da has giňişleýin Şu ýere 


Gijelerine has özboluşly görünen usb port

Bahasy $11.21  Almak üçin ýa-da has giňişleýin Şu ýere 


Gowy pikir. Katlet arasyna bir zatlar goý

Bahasy $3.17  Almak üçin ýa-da has giňişleýin Şu ýere 


Aliexpressden haryt almak üçin size master wisa webmoney paypal ýaly elektron gapjyklar gerekdir.