61

TOP10 – türkmen saýtlary

TOP10 – türkmen saýtlary

1. Türkmenhits saýty

http://www.tmchat.net – klipler, aýdymlar, sazlar, suratlar indi ählisi bir ýerde. Türkmenistanyň köne saýtlarynyň biri.

2. Türkmen – English – Русский terjime saýty

http://www.terjime.com – onlaýn türkmen-english-русский  sözlügi siziň hyzmatyňyzda!

3. Türkmenkino saýty

http://www.turkmenkino.com/ – türkmen kinolarynyň ýygyndysy. Sesli hekaýalar we ş.m

4. Magtymguly hakynda saýt

http://www.magtymguly.com/ – Magtymguly Pyragy hakynda döredilen saýt. Magtymgulynyň goşgular ýygyndysy.

5. Türkmenistan habarlary saýty

http://www.turkmeninform.com/ – ýurdumyzda bolup geçýän habarlary şu saýtda okap bilersiňiz

6. Dutar – türkmeniň halk aýdymlarynyň ýygyndysy

http://www.dutar.com/ – türkmeniň halk sazlarynyň ýygyndysy, türkmeniň köne aýdymçylarynyň aýdymlaryny şi saýtda diňläp bilersiňiz.

7. Türkmenistanyň merkezi bankynyň saýty

http://www.cbt.tm/ – Türkmenistanyň merkezi bankynyň saýty. Bu saýtda walýutalaryň kursyny we beýleki banklaryň internet salgylaryny tapyp bilersiňiz.

8. Iş gözleýänler üçin saýt

https://tmrabota.us/ – internet arkaly Türkmenistanda iş gözleýänler üçin saýt.

9. Türkmenistanyň Demirýollary Ministrliginiň saýty

http://www.railway.gov.tm/ – Türkmenistanyň Demirýollary gullugynyň saýty. Bu saýtda demirýollary gatnawlarynyň onlaýn tablosyny görüp bilersiňiz.

10. Türkmen Poçta – saýty

http://www.turkmenpost.gov.tm/ru – türkmen poçta gullugynyň onlaýn hyzmatlaryndan peýdalanyp bilersiňiz