Salam Öwrenmeli saýtynyň hormatly okyjylary. Men Öwrenmeli saýtynyň ýazyjysy Ilhan Dowranow. Biziň okyjylarymyzyň arasynda ýaş okuwçy oglandyr-gyzlarymyz hem bardyr. Bu mowzugym siziň üçin niýetlenen. Häzir okuwçy ýaşlarymyz gyşky dynç alyş möwsüminde dynç alyşda. Men hem olaryň bu gyşky dynç alyş möwsümini peýdaly geçirmekleri üçin internediň mugt online dersleri hakda gürrüň bermekçi. Onda başladyk!

  1. Biznes ideýalaryny gözlemek we olary saýlamak.

Dersiň başlanýan wagty: Ýanwar, 2018

Dersiň dowamlylygy: 8 modul

Dersiň guralýan ýeri: “Uniwersarium”

Dersi guraýan: Lomonosow adyndaky Moskwa Döwlet Uniwersiteti

Dersiň dili: Rus dili

Derse ýazyl

     2. Žurnalistika we mediasowatlylygyny ýokarlandyrmak

Dersiň başlanýan wagty: Ýanwar, 2018

Dersiň dowamlylygy: 2 modul

Dersiň guralýan ýeri: “Stepik”

Dersi guraýan: Kiril Artýomenko, “Bumaga” internet gazetiniň baş redaktory

Dersiň dili: Rus dili

 Derse ýazyl

     3. C++ dilinde programmirleme

Dersiň başlanýan wagty: Ýanwar, 2018

Dersiň dowamlylygy: 1 modul

Dersiň guralýan ýeri: “Stepik”

Dersi guraýan: “Ýandeks” akademiýasy

Dersiň dili: Rus dili

Derse ýazyl

     4. Igrofikasiýa

Dersiň başlanýan wagty: Ýanwar, 2018

Dersiň dowamlylygy: 6 hepde

Dersiň guralýan ýeri: “Coursera”

Dersi guraýan: Pensilwan Uniwersiteti

Dersiň dili: Iňlis dilinde we Rus dili subtitrleri bilen

Derse ýazyl

     5. Dilleriň dürlüligi

Dersiň başlanýan wagty: Ýanwar, 2018

Dersiň dowamlylygy: 10 leksiýa

Dersiň guralýan ýeri: “PostNauka”

Dersi guraýan: Wladimir Plungýan – filologiýa ylmynyň doktory

Dersiň dili: Rus dili

Derse ýazyl

     6. Astrofizika – ýyldyzlardan älemiň serhedine çenli

Dersiň başlanýan wagty: Ýanwar, 2018

Dersiň dowamlylygy: 7 hepde

Dersiň guralýan ýeri: “Coursera”

Dersi guraýan: Sankt Peterburgdaky Beýik Pýotr adyndaky politehnika uniwersiteti

Dersiň dili: Rus dili

Derse ýazyl

     7. Genler we ýogyn düýpli öýjükler

Dersiň başlanýan wagty: Ýanwar, 2018

Dersiň dowamlylygy: 6 leksiýa

Dersiň guralýan ýeri: “PostNauka”

Dersi guraýan: Sergeý Kiselýow – biologiýa ylmynyň doktory

Dersiň dili: Rus dili

Derse ýazyl

     8. Maşgalada terbiýäni ýokarlandyrmak

Dersiň başlanýan wagty: Ýanwar, 2018

Dersiň dowamlylygy: 7 modul

Dersiň guralýan ýeri: “Uniwersarium”

Dersi guraýan: “Täze era üçin bilim” Halkara laborotoriýasy

Dersiň dili: Rus dili

Derse ýazyl

Bu günki mowzugym peýdalymy/ Pikirleriňizi teswirlerde yazyp bilersiniz!

Jemi 22,729 gezek okaldy, Şu gün 1 gezek okaldy