20

1 ýyllyk Mugt Hosting

Kontrol Paneli bar PHPmyadmin Myskl File manager we başgada ähli gerekli zatlary mugt ulanyp bilersiňiz.

https://www.hostinger.web.tr/  Ilki bilen saýta girip registrasiýa boluň ýa-da Google hasabyňyzdan giriň. Soňra Garşyňyza Paketler çykar siz Mugt görnüşini saýlaň. 

Soňra aşakdaky ýaly penjire açylar siz Siparişi tamala diýen düwma basyň.

Ondan soňra Hukuklary kabul edip Siparişi tamamla diýen düwma basyň.

Siparişdan soňra Aşakdaky ýaly Popup geler Siz KUR,a basyň.

Mugt domain üçin aşakdaky Üjretsiz Alt alan adyna basyň. Soňra açmak isleýän domain adyňyzy ýazyň. Soňra KUR bas. Şeýlelik bilen 1 ýyllyk Hostinger hasabyny alyp bilersiňiz.

 Düşünmeýän ýeriňiz bar bolsa ovrenmeli@gmail.com poçtasyna ýazyp jogap alyp bilersiňiz!