61
More

Hakyky altyny nähili tanamaly?

  • September 30, 2019

Hakyky altyny nähili tanamaly? Altyn hemmämiz üçin gerekli zatlardan biri.Altyny diňe bezeg üçin ulanman,pul saklamak ýerine hem alýarlar,ýöne käbirlerimiziň akylyna altyn diýen wagtymyz:kolýeler,bilezikler,ýüzükler we ş.m gelýär.Elimizde...

40
More

Google-da gyzykly bolan täsinlikler.

  • September 20, 2019

Google biziň internet dünýämizde uzak wagt bäri bar.Onuň saýasynda gündelik kellämize gelen bilmek isleýän zatlarymyzy öwrenip bilýäris.Şeýlelikde ulanýan gözleg motorymyzda (brauzerde) bilmeýän zatlarymyzy geliň öwreneliň! Ine-de...