Soňky döwürde ulanylmaga berilýän köp el telefonlarynyň suw geçirmeýän funksiýalary bar. Bu boýunça birnäçe testler geçirildi we size häzir şol testiň netijeleri barada aýdyp geçjek.

Birinji testde 35 sany smartfonlar 1 metr çuňlukdaky doly suwly kolba salyndy, we smartfonlary suwuň içinde 30 minut sakladylar.

Testden doly üstünlikli geçenler:

 • LG G6
 • Samsung Galaxy A3 (2017);
 • Samsung Galaxy A7 (2017);
 • Samsung Galaxy Note 7;
 • Samsung Galaxy Note 8;
 • Samsung Galaxy S8;
 • Samsung Galaxy S8+;
 • Sony Xperia M5;
 • Sony Xperia XZ Premium;
 • Sony Xperia Z3+ E6553;
 • Sony Z5 Premium

Test döwründe bir kemçilik ýüze çykaran smartfonlar :

 • HTC U11
 • Samsung Galaxy A5 (2017)

Bu smartfonlary suwdan çykaryp, işledilende olaryň ses beriji enjamlaryna suw giripdir. Şonuň üçin bu smartfonlar ikinji derejeli suw geçirmeýän smartfonlar hasaplanylýar.

Testden gowy geçen smartfonlar:

 • iPhone 7;
 • iPhone 7 Plus;
 • iPhone 8;
 • iPhone 8 Plus;
 • iPhone X;
 • CAT S60;
 • Google Pixel 2;
 • Google Pixel 2 XL;
 • HTC Desire Eye;
 • LG V30;
 • Samsung Galaxy S7 Edge;
 • Samsung Galaxy S5 Neo;
 • Sony Xperia X Performance;
 • Sony Xperia XZ;
 • Sony Xperia XZs;
 • Sony Xperia XZ1;
 • Sony Xperia XZ1 Compact;
 • Sony Xperia M4 Aqua Dual.

Bu smartfonlar suwdan çykarylyp, guradylanda olaryň mikrofonlary we ses beriji enjamlary işlemändir. Emma doly guradylandan soň bu kemçilikler öz – özünden aýrylypdyr

Testden geçmedik smartfonlar:

 • Samsung Galaxy S7;
 • Samsung Galaxy Xcover 3.

Bu iki smartfonlar suwdan çykarylandan soň, biriniň ekrany, beýlekisi düýbünden işlemändir.

Bu günki tema peýdalymy? Pikiriňi teswirlerde görkez.

 

 

Jemi 18,748 gezek okaldy, Şu gün 3 gezek okaldy