Salam doslar size programmalaryň icon (ýüzünde durýan suratyny) çalyşmany öwredeýin ilki bilen bize QIcon Changer programma gerek Şu ýerde bar.

Indi suratlar bilen yzarlaýarys programmany açýarys we çykan penjirede App diýen ýerine programmany Icon diýen ýerinede .ico faýllar goýulýar

1

3

Indi Apply düwmesine basýarys .

2

Indi diňe Kompýuteri öçürip tazeden açýarys.

BELLIK:48×48

Yazan: Arbadovsoft

Jemi 7,207 gezek okaldy, Şu gün 1 gezek okaldy