Soňky wagtlar bizi halys eden bu LINE dälmi. Onsuz wagt geçirip bilemizok lentalar, likelar, toparlar, stikerlar bizi bizden aldy.

Hawa kompýuterimizde LINE ulanmak.

Kompýuterde LINE ulanmak üçin 3 sany ýol bar.


1njisi LINE windows üçin taýýarlanylan görnüşi. Bu LINE programmasynda edil telefondaky ýaly ähli funksiýalar bardyr. Line programmasyny kompýutere ýüklänimizde diňe login parolyňyzy ýa-da  Qr kody okadyp girip ulanyp bilersiňiz! Programmanyň göwrümi 35 Mb.

Ýüklemek üçin Şu ýere basyň


2nji programmasy bolsa Windows 10 üçin niýetlenendir. Bu hem edil ýokarky ýaly ähli funksiýalary eýedir. Wideo, sesli jaňlaşyklar ýokary derejede beýlekilerden tapawutlydyr. Muny gurnamak üçin Windows 10-da Resmi Dükanyna girip ýüklemelisňiz.

Ýüklemek üçin Şu ýere basyň


3njisini bolsa Google Chrome browser arkaly ulanmalydyr. Göwrümi 2 mb bolup munda funksiýalardan diňe söhbetdeşlik bardyrm ýagny lenta we likelar ýokdur. Bu like we lentalara üns bermeýänlere has gowydyr. Maksat diňe söhbetdeşlik geçirmek bolsa.

Ýüklemek üçin Şu ýere basyň

Jemi 4,667 gezek okaldy, Şu gün 2 gezek okaldy