Greenify, telefonymyzda gereksiz işläp duran programalary öz özünden öçürmek üçin we başgada birnäçe üýtgeşikligi bilen bilinen programadyr. Bilýänsiňiz telefonyňyzda sizden habarsyz işläp duran birnäçe programalar bardyr. Bular siziň telefonyňyzyň zarýadyny hem-de internet trafigiňizi harjap bilýändir, we telefonyňyzyň agyr işlemegine sebäp bolýar. Şunuň üçin Greenify olara dur diýär. Sizden habarsyz işleýän programalary öçürip durýar.

unnamed-1

Google Play – Greenify    3 MB <—Şu ýerden alyp bilersiňiz!

 

Jemi 7,453 gezek okaldy, Şu gün 1 gezek okaldy