Gfycat Loops
Bu ýazga baha ber

Gfycat Loops, Android sistemasyna orunlaşan tablet we telefonlarnyňda ulanyp bilinjek bir GIF döretme we gözletme ulgamy bolup saýlanýar. Gfycat Loops bilen wideolary GIF formadyna öwrüp ýa-da GIF wideolary alyp bilersiňiz. Ýeňil bir görnüşde GIF döretmegi we almagy ýerine ýetirýän Gfycat Loops örän gowy  ulanyşlydyr. Gfycat Loops bilen gowy GIF-leri döredip we olary paýlaşyp bilersiňiz.Suratlaryňyzdan ýa-da gowy wideolaryňyzdan GIF döredip bilersiňiz, her aýry bir alan wideoňyzyň gerekli ýerlerini GIF döredip bilersiňiz. Ýa-da ekrany GIF görnüşde ýazyp (zapis) edip bilersiňiz.Örän güýçli aýratynlyklary bolan Gfycat Loops .Ulgamda ýer alan gözlemesi sekuntda birnäçe GIF tapyp bilýär we enjamyňyza ýükläp bilýär.GIF-ler bilen gyzyklanan ulgamy telefonyňyzda bolmalydyr. Gfycat Loops ulgamyny ýitirmäň. Gfycat Loops siziň hyzmatyňyzda!!!

Gfycat Loops ulgamyny Andriod sistemasyna mugt ýükläp bilersiňiz.

Google Play- Gfycat Loops

4,326 gezek okaldy