Forum-dan pul gazan
4 (80%) 3 votes

Salam hormatly öwrenmeli portalynyň agzalary. Men täze ýazyjy admin Guwanç Mansudow.

 

Bu gün sizi täzelenen Forum saýty hakynda agzap geçmekçi. Forum saýty öň sada diňe sorag jogap saýty bolupdy. Indi her bir ulanyjy forum saýtynyň üsti bilen pul gazanyp biljek ýagdaýa geldi. Ýagny hem öwrenip hem öwredip pul gazanyp bilersiňiz.

Pul gazanmagyň usullary:

Her bir ulanyjy täze tema açanda (Bellik: Diňe  bir zatlar öwredip açan temaňyzdan pul gazanyp bilersiňiz.) hasabyna 2 Points, öňden açylan bir soraga jogap berse 1 points geçýär. Her açan temaňyz ýada beren jogabyňyz iň az 200 karakter bolmalydyr.

 

Points hakynda:

Ulanyjynyň gazanan pointslary töleg güni gelende manada geçirilip ulanyja geçirilýär. 10 Points 1 manada deňdir. Mysal ulanyjynyň hasabynda 10.000 points bar bolsa ulanyjnyň gazanan puly 1000 manat (5milýon) bolýar. Ulanyjynyň gazanan puly her aýyň 21 ne geçirilýär. Ulanyjy tölegini almak üçin hasabynda iň az 1000 points (100 manat) bolmalydyr.

 

Maksadyňyz pul gazanmak dälde birine bir zatlar öwretmek we kömek etmek bolsun. Dogry ýol bilen      hereket etseňiz puluň özi sizi tapjakdyr.

Ähliňize üstünlik arzuw edýän.

Foruma registrasiýa boluň we bilýän zatlaryňy öwretmäge başla

Foruma girmek üçin saýt: https://forum.tsoltanov.com

Forum android programmasy: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ts.forum&hl=en_US

Soragynyz bar bolsa ovrenmeli@gmail.com pochta yazyp bilersiniz

9,112 gezek okaldy