Duolingo  Web, IOS, Android platformlar üçin portalyny ulanyjylaryna hödürleýär. Dunlingo arkaly diliňizi ösdürüp bilersiňiz, ýagny Nemisçe, iňlisçe, ispança, fransuzça ýaly meşhur dilleri öwrenmäge kömek etýär. Goşulmalar işlikler grammatika, sesli gürleşme ýaly birnäçe funksiýalary öz içinde saklaýar. Duolingo size ädim ädim sapaklaryny hödürleýär

Google Play- Duolingo 14 MB

Jemi 7,568 gezek okaldy, Şu gün 3 gezek okaldy