2 ýaşyndaky çaga, uzak wagt ulanan telefonynyň ýüzünden gözlerini ýitirdi

Her gün ortaça 4 sagat telefon ulanan 2 ýaşyndaky bir Hytaýly çaga, gözlerini ýitirdi. Hytaýyň...

Dowamy